tirsdag, desember 03, 2013

Luke # 4 !

Kyr for dagen 4.desember :

Vanja

Vanja har opplevd mykje til tross for at ho ikkje er so gamal. Dama blei født i oktober 2010, men er no allerede trebarnsmor! Historia om korleis ho har fått det til går slik : då Vanja var åring so synte ho seg ikkje i det heile teke. Altso ho synte ikkje noko teikn på at ho var kommen i brunst. Kyr flest gjev mange teikn på det, og i ein lausdriftsfjøs so er det ikkje reint skjeldan at dei fere på kvarandre døgnet rundt ;D ( då eg var liten kunne eg nemleg fortelje mor mi at alle kyrne me hadde i fjøsen var lesbiske....) I allefall, Vanja gav ikkje noko signal som helst at ho var klar for inseminering. Det i seg sjølv var ikkje nødvendigvis teikn på at det var noko alvorleg gale med ho. Det kunne berre vere at ho var litt seint utvikla eller at ho hadde cyster på eggstokkane. På grunn av dette fekk me dyrlegen til å undersøke ho og me fann fort ut at vår bekymring for sein utvikling var definitivt grunnlaus.
 Dama var nemleg drektig! 
Stor var overraskinga både for oss og dyrlegen. Han so trudde han skulle kjenne på ein eggstokk stod plutseleg med håndi på en stor kalv.... Ho var altso ein kalv som skulle få ein kalv. Det var ein ikkje so reint lite skremmande tanke dette med ein fødsel på ein so liten åring og ikkje minst : når skulle denna fødselen finne stad ? Etter litt detektivarbeid kom me på kva som hadde skjedd ein del månadar før. Då hadde eg to oksar gåande i ein binge ved sidan av småjentene. Medan eg var i fjøset so hadde dei reve ned bingeskillet og det var litt av ein dans i bingane! To oksar og åtte damer hoppa, dansa og sparka himmelhøgt rundt meg medan eg banna og sveitta og eg prøvde å få opp at skillet. Det var snakk om ti stakkarslege minutt. Men det var visst ikkje mange minuttane ein av desse karane trengte! Vanja hadde vore i brunst til akkurat rett tid og stod i akkurat rett binge på akkurat rette dagen (vel...for ho var det vel meir so ei overfallsvoldtekt av ein eldre mann...). Heldigvis enda det godt sjølv om det var i tidlegaste laget for kalving for denne dama. Fødselen gjekk overraskande lett og sjølv om juret var litt lite utvikla so blei ho ei god kvige. Vanja er absolutt fortsatt ei god kyr men blir nok alder vaksen i hovudet. Det er som sia  ho "hoppa over" ungdomsperioden so er ho fortsatt mentalt sett ein kalv. Sjølv no etter tre kalvar so tek ho minst ti gledeshopp om dagen og tykkje det er moro å sprette rundt oss om me prøvar å rettleie ho i ein eller anna retning (tenk trassalder /obsternasig tiåring...). Men sia det ikkje er noko ildt i ho so er det berre å rekne det som gratis underhaldning og spenning i kvardagen ! 

Og ikkje minst er dama ei supermamma. I år (når ho egentleg skulle ha fått sin fyrste kalv...) so fekk ho tvillingar. Ein kvigekalv og ein oksekalv. Og sjølv om det er hardt å passe to små so klarte ho det med glans! 

Her er ho som ung jentunge på eit par månadar:No, tre år gammal og nybakt tvillingmor:


 Supermamma Vanja !

Ingen kommentarer: